Activiteiten

Eerste trimester
1 september 2022 Eerste Schooldag
2 september 2022 Infoavond
15 september 2022 Vergadering ouderraad