Bestuur

De Ouderraad van de VBS Moorsel werd opgericht op 15 december 2010 om 20u in de refter van de Vrije Basisschool Moorsel.

De ouderraad wordt voorgezeten door de Voorzitter. Er wordt tevens een ondervoorzitter verkozen alsook een penningmeester en secretaris.

Voor schooljaar 2021-2022 zijn de mandaten als volgt:

  • voorzitter: Ilse de Jongh (0476/91.06.93)
  • ondervoorzitter:
  • penningmeester: Nils Stuerebaut
  • secretaris: Tilly De Meu

Bij de start van elk schooljaar worden de mandaten herbekeken en eventueel herverdeeld, zoals bepaald in ons huishoudelijk reglement.