Bestuur

Onze ‘Ouderraad Kloosterschool’ werd opgericht op 15 december 2010 om 20u in de refter van de Vrije Basisschool Moorsel.
Aanwezig waren Katrien Baeten, Cools Lesley, De Sutter Luc, Haeck Danny, Jonckheere Felix, Nellens Marie, Putteman Hilde,Tytgat Marie Helene, Van den Abbeele Cindy, Van den Steen Ilse, Van Vaerenbergh Alain, Verscheure Ignace en Vlieghe Benedicte.Verontschuldigd waren De Neve Peggy en Vermeir Noella.

Het verkozen bestuur

  • Marie Helene Tytgat, Voorzitster – 0474/25.17.61
  • Nele De Meeter, Ondervoorzitster
  • Lesley Cools, Penningmeester – 0496/65.21.19
  • Alain Van Vaerenbergh, Secretaris – 0497/50.11.61

Bij de start van elk schooljaar worden deze mandaten herbekeken en evetueel herverdeeld, zoals bepaald in ons huishoudelijk reglement.

Update: Bestaande mandaten herbevestigd op de vergadering van donderdag 17 september 2016. Nele De Meeter werd aangeduid als ondervoorzitster.