Leden Ouderraad

Leden ouderraad 2021-2022

Bart De Gols
Ilse de Jongh voorzitter
Tilly De Meu secretaris
Elke Goubert
Nils Stuerebaut penningmeester
Jan Van der Perre
Ilse Van der Straeten
David Van Droogenbroeck
Tim Verbestel
Nele Vermoesen communicatie
Maureen Nuyts webmaster