Leden Ouderraad

Leden ouderraad 2020-2021

Arnold Borms
Bart De Gols
Ilse de Jongh voorzitter
Tilly De Meu secreataris
Elke Goubert
Nils Stuerebaut penningmeester
Marc Van Paepeghem
Jan Van der Perre
Ilse Van der Straeten
David & Maureen Vandroogenbroeck – Nuyts
Tim Verbestel
Nele Vermoesen communicatie
Lieven & Hanne Coghe – Verscheure webmaster / social media