Doel van de Ouderraad

Heb je als ouder interesse in het reilen en zeilen op school? Vind je het belangrijk dat ouders bepaalde thema’s kunnen aankaarten? Of ben je een echte feestouder die wil zorgen voor leuke ontmoetingsactiviteiten? Ben je ervan overtuigd dat je als ouder je steentje kan bijdragen aan de goede werking van de school? Wil je samen met andere ouders en het schoolteam meebouwen aan een positieve schoolgemeenschap?

DAN IS DE OUDERRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU!

Een ouderraad is een officieel participatieorgaan, een onderdeel van onze lokale school, dat meewerkt aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, waar onderwijs-, en opvoedingswelzijn van àlle kinderen centraal staat. Deze vorm van inspraak wil de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren verhogen. Zo wil een ouderraad enerzijds ouders informeren (schoolkrant, thema-avonden, … ), anderzijds bezorgdheden van ouders communiceren naar het schoolteam. Ontmoetingsactiviteiten organiseren (familiedag, Kloosterkoer, quiz … ), ondersteuning bieden in de vorm van centen (aankoop fietskes ea, sponsoring extra zwemlessen, extra buitenschoolse activiteiten, …), en venten (schoolfeest, eetfestijn, fruitmoekes, … ) en zelfs een voorbereidende taak opnemen bij het adviseren van het schoolbestuur (via de schoolraad, een raad die inspraak heeft in het plaatselijke schoolbeleid en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de ouderraad, de lokale gemeenschap en het personeel). De basisdoelstellingen van een ouderraad zijn dus: met het schoolteam mee-denken, mee-werken, mee-weten, mee-beslissen, vandaar ons motto: SAMEN SCHOOL MAKEN.

Zoals vorig jaar zullen wij ons terug inzetten om constructief mee te werken aan een participatief schoolklimaat en aan DE VERLEVENDIGING VAN DE SCHOOL !!