Vergaderdata

Het huishoudelijk reglement voorziet maximaal 5 vergadermomenten voor het hele schooljaar.

De eerste vergadering voor schooljaar 2018-2019 gaat door op donderdag 13 september 2018 om 20u.

Tijdens de eerste vergadering spreken we nieuwe data af en vervolgens communiceren we de data op deze pagina.

Voor het uitwerken van de grotere events, maken wij gebruik van werkgroepen. Hiervoor worden aparte data voorzien en via mail gecommuniceerd tussen de leden van de werkgroep.